Oprawy IZYLUM i FLEXIA posiadają certyfikat Zhaga-D4i

Otwarte, interoperacyjne i skalowalne sieci oświetleniowe mogą odegrać kluczową rolę w budowie inteligentnego miasta – Smart City. Dzięki wdrożeniu połączonych węzłów kontrolnych w tych sieciach, miasta mogą otworzyć możliwości zapewnienia społecznościom korzyści społecznych, środowiskowych i ekonomicznych oraz silnych korzyści operacyjnych i finansowych.

Konsorcjum Zhaga (Zhaga Consortium)  połączyło niedawno siły z organizacją  Digital Illumination Interface Alliance (DiiA), aby opracować jeden uniwersalny program certyfikacji „Zhaga-DALI 4 intra-luminaire DALI” (ZD4i). Łączy on specyfikacje łączności urządzeń zewnętrznych Zhaga Book 18 wersja 2 ze specyfikacjami DiiA dotyczącymi uniwersalnej magistrali DALI dla opraw oświetleniowych (intra-luminaire DALI).

Przez wiele lat użytkownicy opraw oświetleniowych z gniazdami Zhaga mogli używać wyłącznie sterowników zgodnych z firmowym ekosystemem wskazanym i zarządzanym przez jednego producenta. Dziś się to zmienia. Wprowadzony niedawno dojrzały standard Zhaga Book 18 wersja 2 oraz powiązany z nim program certyfikacji wyznaczają ścieżkę do otwartego standardu. Inni producenci sterowników mogą teraz włączyć się do gry, oferując sprzęt z certyfikatem D4i, który współdziała z innymi rozwiązaniami w takim otwartym ekosystemie.

FLEXIA and IZYLUM luminaires are one of the first to be ZD4i certified as part of Schréder's commitment to enable cities to develop open and interoperable networks

Umożliwienie wymiany gniazda a nie całej oprawy oświetleniowej jest rozwiązaniem celującym w przyszłe potrzeby, umożliwiając zaktualizowanie i zastosowanie nowych systemów sterowania oświetleniem.

Jako członek - założyciel konsorcjum Zhaga, Schréder brał udział w tworzeniu programu certyfikacji Zhaga-D4i oraz w inicjatywie tej grupy na rzecz standaryzacji zgodnego operacyjnie ekosystemu, a teraz wspiera ten program i inicjatywę. W związku z tym od tej pory będziemy oferować oprawy oświetleniowe z certyfikatem Zhaga-D4i.


W Schréder  mocno stawiamy  i zachęcamy  do  prac nad nowoczesnymi systemami oraz formami  oświetlenia, opartych o badania, prowadzących do jakościowych i  profesjonalnych rezultatów. Wierzymy, że otwarte i interoperacyjne systemy są przyszłością dla inteligentnych miast – Smart City.  

Wybierając i decydując się na oprawy oświetleniowe z certyfikowanymi Zhaga-D4i, miasta otrzymują gwarancję że oprawy mogą zostać skomunikowane z certyfikowanymi gniazdami w standardzie Zhaga-D41.

Schréder FLEXIA and IZYLUM luminaires are among the first to be Zhaga-D4i certified

Rozwiązanie  Zhaga jest przystosowane do adaptacji nadchodzących zmian (FutureProof), miasta mogą na długo pozostać innowacyjne w stosowaniu  Otwartych, interoperacyjnych i skalowalnych sieci oświetleniowych.  

Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.