Schréder rezygnuje z udziału w Targach Light+Building 2022

Schréder will not exhibit at Light+Building 2022

Tworzenie dobrych relacji z naszymi Klientami zawsze było i jest priorytetem dla naszej firmy.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy wszyscy musieliśmy zmienić sposób naszej pracy i komunikacji, aby zagwarantować zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i Klientów oraz zapewnić ciągłość funkcjonowania naszej firmy. Musieliśmy przede wszystkim zrezygnować z bezpośrednich spotkań, udziału w targach i konferencjach, gdzie zawsze z przyjemnością dzieliliśmy się naszymi innowacjami, wymienialiśmy pomysły i dyskutowaliśmy o Państwa potrzebach.

Podjęliśmy zatem decyzję, o nie braniu udziału w żadnych międzynarodowych targach w najbliższej przyszłości, w tym także w Targach Light+Building. Tym samym chcemy mocno skupić się na lokalnych spotkaniach z naszymi Klientami.

Wierzymy, że w tym momencie, jest to właściwa i odpowiedzialna decyzja. W nadchodzących miesiącach będziemy aktywnie informować Państwa o nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez firmę  Schréder.

Mamy nadzieję zobaczyć się wkrótce. W międzyczasie, jeśli chcielibyście Państwo umówić się na spotkanie, prosimy o kontakt.