Firmy Schréder i Sunna Design ogłaszają partnerstwo strategiczne mające na celu opracowywanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie oświetlenia solarnego

Schréder i Sunna Design, dwaj liderzy w branży, łączą siły, aby wspólnie opracowywać nowe rozwiązania w zakresie oświetlenia solarnego. Ma to na celu przyspieszenie procesu wprowadzania na rynek produktów korzystających z energii odnawialnej i stworzenie bezpiecznego środowiska nocną – z korzyścią dla społeczności na całym świecie*. 
 

Aby stawić czoła globalnemu kryzysowi energetycznemu i ekologicznemu firma Schréder, wiodący niezależny dostawca rozwiązań w zakresie oświetlenia zewnętrznego, oraz Sunna Design – ekspert w dziedzinie oświetlenia solarnego i zarządzania energią, nawiązały współpracę z myślą o wykorzystaniu zalet oświetlenia zasilanego energią słoneczną. W wyniku współpracy z nowym partnerem zespół Schréder będzie mógł oferować swoim klientom pełną gamę wyrobów z sektora oświetlenia solarnego, obejmujących asortyment lamp ulicznych zasilanych rozwiązaniami Sunna Design. Dzięki specjalistycznej wiedzy firmy Schréder w zakresie pełnego wykorzystania potencjału światła oraz innowacyjności i know-how zespołu Sunna Design w zakresie zarządzania energią słoneczną, przedsięwzięcia realizowane przez obu partnerów mają szansę wnieść znaczący wkład w globalne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy przekonani, że oświetlenie może dawać ludziom wiarę we własne siły i możliwości, wpływać na ich życie, wspierać społeczności i przekształcać przestrzenie, miasta, a tym samym całą planetę. Niezmiernie cieszymy się, że dzięki współpracy z Sunna Design będziemy mogli oferować zrównoważone rozwiązania w zakresie oświetlenia, które przyniosą korzyści społecznościom na całym świecie.

Werner de Wolf - Schréder CEO
Werner De Wolf
Prezes Zarządu Grupy Schréder

Celem Grupy Schréder i Sunna Design jest opracowanie asortymentu  przystępnych cenowo, ekologicznych rozwiązań oświetleniowych, promujących równe szanse dla obywateli wszystkich państw na całym świecie, poprzez tworzenie bezpiecznych i komfortowych środowisk po zmroku, nawet jeśli w danym kraju nie ma dostępu do sieci energetycznej. Dzięki naszym produktom oświetleniowym wykorzystującym energię słoneczną, klienci będą mniej narażeni na wahania cen energii i zakłócenia w sieci, a jednocześnie zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na energię.

Niskie koszty instalacji i eksploatacji oraz znaczne zmniejszenie śladu węglowego sprawi, że rozwiązania tego typu stanowić będą praktyczną i przyjazną dla środowiska alternatywę dla tradycyjnego oświetlenia. Dodatkowe funkcje, takie jak czujniki ruchu, pozwolą na jeszcze bardziej odpowiedzialne i zrównoważone korzystanie z energii. 

– Dla zespołu Sunna Design możliwość współpracy z liderem w branży, jakim jest Grupa Schréder, oraz wspierania spółki w działaniach na rzecz przekształcania oświetlenia ulicznego na rozwiązania zasilane energią słoneczną to niebywały zaszczyt. Unikalna oferta produktów, rozbudowana baza klientów i zespół fachowców ds. sprzedaży to kluczowe atuty firmy Schréder. Wierzymy, że partnerstwo to w kluczowy sposób przyczyni się do realizacji naszej misji polegającej na oferowaniu społecznościom na całym świecie zrównoważonych rozwiązań w zakresie oświetlenia i łączności. Dzięki współpracy z zespołem Schréder będziemy bowiem bliżej wielu klientów i lokalnych społeczności. Podejmowane przez Sunna Design działania świadczą również o umiejętności wprowadzania innowacji nie tylko za pomocą najbardziej zaawansowanych technologii i rozwiązań. Innowacyjność wyraża się bowiem także w chęci podejmowania współpracy oraz odpowiednim doborze strategii wprowadzania oferty produktów na rynek – powiedział Ignace de Prest, Prezes Sunna Design. 

Ignace de Prest - CEO - Sunna Design
Ignace de Prest
Prezes Sunna Design
*Partnerstwo to obejmuje wszystkie rynki, z wyjątkiem Ameryki Północnej.