Together for our Planet – Razem dla planety

Ze względu na to, że jest to ważne dla naszej przyszłości i naszej planety, Schréder nieustannie zmniejsza wpływ swojej działalności na środowisko, jednocześnie pomagając klientom robić to samo.

Luc Joosens - Chief Marketing Officer Schréder
Luc Joosens
Główny specjalista ds. marketingu produktu
Schréder's Together for our Planet is aligned with the UN SDGs 7, 9, 12 and 13

Jako firma produkcyjna wiemy, że nasze działania mają wpływ na środowisko. Wykorzystujemy zasoby naszej planety w naszych działaniach operacyjnych i dystrybucyjnych. Co więcej, nasze produkty zużywają energię elektryczną przez cały okres ich użytkowania, co pomimo postępu technologicznego technologii LED, nadal stanowi 97% naszego całkowitego wpływu na środowisko zgodnie z protokołem gazów cieplarnianych (GHG).

Nasza strategia Together for Our Planet – Razem dla planety została opracowana w taki sposób, by przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju nr 7, 9, 12 i 13.

Blank space

Cele na 2022 r.

Wyniki za 2022 r.

Założenia na rok 2030

Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez zmniejszanie śladu węglowego własnego i naszych klientów.

Schréder aims to reduce carbon emissions by 20% by 2022

Schréder achieved a 33% reduction in carbon emissions in 2022

Schréder has committed to set SBTi targets in 2023

redukcja emisji firmy w porównaniu do poziomu bazowego z 2018 r. osiągnięto redukcję emisji w firmie osiągnięcie celów redukcji emisji dzięki inicjatywie Science Based Targets
     

Budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym

Goal: 80% of new products to obtain 4 stars for Circle Light Label

90% of new products achieved 4 stars for the Circle Light Label in 2022

Goal: sell 90% circular lighting solutions by 2030

nowe produkty do uzyskania 4 gwiazdek na etykiecie Circle Light nowe produkty uzyskały 4 gwiazdki na etykiecie Circle Light sprzedanych rozwiązań oświetleniowych w gospodarce o obiegu zamkniętym

 

Schréder reduced its carbon footprint by 33% in 2023

Ślad ekologiczny

Zobowiązujemy się do odegrania kluczowej roli w ochronie środowiska poprzez zmniejszenie wpływu naszej działalności produkcyjnej, wyrobów i usług.

Na 2022 r. wyznaczyliśmy sobie cel zmniejszenia śladu węglowego naszej firmy o 20% (w porównaniu z 2018 r.) W rzeczywistości przekroczyliśmy nasz cel i zmniejszyliśmy nasz ślad węglowy o 33% do 6,8 tCO₂e/Mlum (122 337 tCO₂e na 17 991 Mlum).

W nadchodzących latach zamierzamy pójść znacznie dalej i zobowiązaliśmy się do ustalenia krótkoterminowych redukcji emisji w całej firmie w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBTi) od 2023 roku.

Schréder emissions are broke down in 4 categories

Działania

Zakładany cel osiągniemy poprzez zmniejszenie: 

  • zużycia surowców w wyniku ponownej analizy projektów produktów w celu zwiększenia efektywności materiałowej; 
  • wpływu zużycia energii poprzez przejście w fabrykach – tam, gdzie to możliwe – na korzystanie z zielonej energii oraz poprzez inwestowanie w technologie umożliwiające oszczędzanie energii; 
  • wpływu operacji logistycznych poprzez optymalizację przepływu produktów; 
  • wpływu mobilności pracowników – ograniczenie podróży służbowych i wprowadzenie bardziej ekologicznych rozwiązań w zakresie przemieszczania się personelu.
Better lighting with less energy

Nasze produkty 

Stale rozwijamy nowe technologie, aby ograniczyć zużycie energii przez nasze rozwiązania oświetleniowe do minimum (LEDy najnowszej generacji, zoptymalizowana optyka, rozwiązania solarne...). Obecnie prawie 100% naszej sprzedaży opraw oświetleniowych opiera się na technologii LED.

Nieustannie pracujemy również nad naszą platformą Schréder EXEDRA, aby dostarczać adaptacyjne i połączone oświetlenie, które maksymalizuje oszczędności energii bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Instalując energooszczędne oprawy oświetleniowe, kontrolowane przez Schréder EXEDRA, zużycie energii można zmniejszyć nawet o 80%.

Product Environmental Profiles are available for road and decorative luminaires to show their environmental impact

Profil środowiskowy produktu

Profil środowiskowy produktu (PEP) jest dostępny na zapytanie dla wszystkich naszych opraw drogowych i dekoracyjnych, aby zapewnić wiarygodne i przejrzyste informacje na temat ich wpływu na środowisko.

Opracowany we współpracy z niezależną agencją (zgodnie z zasadami ISO 14040: 2006 i EN 15804: 2012 + A2: 2019), PEP podsumowuje ocenę cyklu życia oprawy oświetleniowej, badając jej wpływ na środowisko w całym cyklu życia, od momentu wydobycia surowca do zakończenia eksploatacji.

Schréder's Circle Light Label demonstrates the circularity of its luminaires

Projekt uwzględniający koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym 

W ramach nieustannie realizowanej misji tworzenia produktów o najmniejszym wpływie na środowisko, na projektowania opraw postanowiliśmy uwzględnić koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Wobec braku niezależnych standardów, dokładnie przeanalizowaliśmy potencjalne możliwości stosowania opraw oświetleniowych zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, aby wprowadzić etykietę „circular lighting” – produktu oświetleniowego zgodnego z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Etykieta „Circle Light” ocenia zgodność oprawy z tą koncepcją w oparciu o dwanaście obiektywnych kryteriów. Uwzględnia ona wydajność, potrzeby konserwacyjne, renowację, demontaż i możliwości w zakresie recyklingu.

Parametry umieszczone na etykiecie stanowią wyzwanie dla zespołów projektowych. Pragniemy ulepszać projekty opraw, tak by zgodność z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym była podstawową cechą każdego produktu, od początku procesu jego opracowywania.

Celem firmy Schréder na rok 2022 było uzyskanie przez 80% nowych produktów 4 gwiazdek (maksymalna liczba) na etykiecie Circle Light. W 2022 roku 90% naszych nowych produktów otrzymało 4 gwiazdki.

W 2023 r. wprowadzimy nowe kategorie oceny i zaktualizujemy nasz system punktacji, aby nasze oprawy oświetleniowe były oceniane pod kątem jeszcze bardziej rygorystycznych standardów i nadal będziemy poszukiwać międzynarodowych wzorców odniesienia.