Instalacja i uruchomienie

Celem działalności firmy Schréder jest pełne zadowolenie klienta. Nasze zespoły koncentrują się na opracowywaniu bezproblemowo działających produktów. Zapewniamy usługi najwyższej jakości poprzez przydzielanie specjalistycznych, dedykowanych zasobów, gwarantujących sprawne dostawy, uruchomienie, konserwację i wsparcie w zakresie korzystania z naszych rozwiązań oświetleniowych i sterujących.

Guilherme Faria
Smart Lighting Solutions Manager

Końcowe etapy projektu – jego uruchomienie i przekazanie – to nie tylko elementy, które wystarczy „odhaczyć” i uznać jako zrealizowane. Wymagają one zaangażowania i uwagi, tak by nowy system działał sprawnie i skutecznie, czyli zgodnie z projektem. Kluczowe znaczenie mają testy jakości i opracowanie stosownej dokumentacji. Nasze zespoły są zawsze dostępne i służą pomocą w dowolnym momencie. Możesz zatem skorzystać z doświadczenia pracowników firmy Schréder, którzy chętnie przeszkolą Twoją kadrę i zapewnią wsparcie w terenie w celu optymalizacji działań instalacyjnych.

Schréder teams are available to help install and commission lighting networks

Umiejętności w zakresie budowy i instalacji w terenie

Nasze zespoły mają duże doświadczenie i odpowiednie  kompetencje, by dostarczać instalacje stosowane na drogach, w tunelach, dla potrzeb oświetlenia i realizacji projektów przemysłowych. Stosują podejście praktyczne, zwłaszcza w przypadku rozwiązań niestandardowych, często obejmujących złożone sieci sterowania. Dzięki zdobytemu doświadczeniu personel firmy Schréder zapewnia sprawny montaż, często również w przypadku prac realizowanych we współpracy z innymi podwykonawcami. Zapewnienie i zarządzanie niezawodnością, dostępnością, łatwością utrzymania i bezpieczeństwem (RAMS), planami podnoszenia i zarządzania ruchem to integralna część codziennych obowiązków zespołu.

Schréder teams are by your side when you need it

Proces testowania i badań

Podczas instalacji nasze zespoły wykonują wiele testów. Testy odbiorcze SAT potwierdzają, że każdy produkt działa prawidłowo w miejscu instalacji. Jeśli na tym etapie zostaną zidentyfikowane usterki, można będzie zaoszczędzić ogromną ilość czasu na etapie późniejszym, w przeciwieństwie do sytuacji, w której rozwiązywanie ich następowałoby już po zamontowaniu produktu. Zapewniamy konfigurację wszystkich systemów pod kątem prawidłowej pracy, w zawiązku z czym są one poddawane kompleksowym testom. Ten zwiększony poziom nadzoru jest bardzo ważny z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu i sprawnego działania urządzeń. Badania i testy potwierdzają prawidłowe funkcjonowanie sieci pod względem jej wydajności, niezawodności, bezpieczeństwa i ochrony.

Automatyczne uruchamianie

Nie wszystkie instalacje oświetleniowe są na tyle skomplikowane, by do ich rozruchu potrzebne było wsparcie naszych ekip na miejscu montażu. W rzeczywistości większość inteligentnych systemów oświetleniowych klienci mogą łatwo wdrożyć na miejscu we własnym zakresie. System sterowania Schréder EXEDRA jest rozwiązaniem typu plug-and-play. Inteligentny, zautomatyzowany proces uruchamiania rozpoznaje, weryfikuje i pobiera dane urządzenia oświetleniowego do interfejsu użytkownika, dzięki czemu klienci mogą szybko skorzystać ze wszystkich oferowanych przez niego funkcji.

Schréder teams help customers put effective and efficient maintenance operations

Serwis posprzedażowy

Cała infrastruktura oświetleniowa będzie z czasem wymagała konserwacji. W celu opracowania skutecznego programu utrzymania, który zapewni wydajność, wydłuży okres eksploatacji i zmniejszy koszty operacyjne, konieczne jest zrozumienie, w jaki sposób infrastruktura może zmieniać się w trakcie cyklu życia. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy chodzi o autostradę, most, tunel, system tranzytowy czy budynek.
Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie sieci oświetleniowych, nasze zespoły zapewniają wsparcie pod względem usług konserwacyjnych. Ponadto gwarantują, że środowisko z zamontowaną infrastrukturą poddawaną konserwacji, jest bezpieczne dla lokalnej społeczności i przejeżdżających pojazdów.