Etykieta Circle Light

Bardziej zrównoważona, jaśniejsza przyszłość jest priorytetem dla nas wszystkich. W firmie Schréder od zawsze opracowywaliśmy odpowiedzialne rozwiązania oświetleniowe w celu zachowania i podkreślenia znaczenia środowiska w którym żyjemy. W roku 2019 wprowadziliśmy etykietę "Circle Light Label" z przejrzystymi kryteriami, aby pomóc naszym Klientom w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym i stworzyć pozytywną przyszłość dla wszystkich. 

Na czym polega gospodarka o obiegu zamkniętym?

Model obiegu zamkniętego ma koncentrować się przede wszystkim na takich aspektach zrównoważonego rozwoju jak „planeta” i „profit”. Stawia na zmniejszanie obciążenia środowiska przez zwiększanie wartości generowanej w ramach przepływu wszystkich materiałów. Jest definiowany jako przeciwieństwo tradycyjnej gospodarki liniowej, opartej na zasadzie „weź, wyprodukuj i wyrzuć”. W gospodarce o obiegu zamkniętym produkty są projektowane i opracowywane w ramach sieci tworzenia wartości, w której będą one używane tak długo, jak to będzie możliwe.

 

Zaangażowanie w rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym

Wiele rozwiązań oświetleniowych, które instalowaliśmy w latach 70. XX w., sprawdza się do dnia dzisiejszego. Jesteśmy z tego dumni, lecz z myślą o naszej planecie musimy pójść o krok dalej.

Firma Schréder ma świadomość, że model oparty na obiegu zamkniętym musi być uwzględniany od etapu projektowania oprawy. Obecnie opracowywana jest gama produktów, w których model ten jest w pełni włączony w DNA opraw.

Etykieta Circle Light

Po starannej analizie potencjału modelu o obiegu zamkniętym w naszych oprawach, zdecydowaliśmy się wprowadzić reprezentującą go etykietę. Ma ona odpowiednio wyróżniać produkty, ułatwiając naszym Klientom ich identyfikację. To widoczne oznaczenie produktów, które zostały zoptymalizowane pod kątem gospodarki o obiegu zamkniętym przez spełnienie

12 obiektywnych kryteriów w 5 kategoriach:

  • Wydajność
  • Konserwacja
  • Modernizacja
  • Demontaż
  • Recykling

Więcej szczegółowych informacji na temat tych kryteriów można znaleźć w broszurze Circle Light.

Oprawy są oceniane za pomocą skali porównawczej od 1do 4*.

Aby wspierać naszych Klientów w dokonywaniu świadomych wyborów i konsekwentnym rozwijaniu gospodarki o obiegu zamkniętym, tylko oprawy z 4* gwiazdkami są przez nas promowane jako spełniające kryteria Etykiety Circle Light.

Chcemy tworzyć produkty o minimalnym wpływie na środowisko i zachować w tym zakresie pełną transparentność.