Together for Our People – Razem dla człowieka

Schréder's Together for our People straegty is axed around the UN SDGs 4, 5, 8 and 16

W Schréder jesteśmy zaangażowani we wspieranie różnorodnej, otwartej i równościowej kultury oraz w tworzenie stabilnych i niezawodnych relacji z dostawcami w oparciu o wspólne wartości. Nasze zasady są egzekwowane w naszym Kodeksie Postępowania, który został zaktualizowany i uzupełniony w 2022 roku.

Z myślą o ochronie pracowników oraz w odpowiedzi na ich potrzeby, strategię Together for Our People – Razem dla człowieka opieramy na dwóch osiach: Różnorodność, równość i integracja oraz Poszanowanie praw człowieka.

 

Różnorodność, równość i interacja

W Schréder jesteśmy zaangażowani we wspieranie różnorodnej, otwartej i sprawiedliwej kultury. Dążymy do najwyższych standardów uczciwości i równych szans dla wszystkich pracowników na wszystkich etapach ich kariery.

Inês Vieira Nascimento: Schréder CHRO
Inês Nascimento
Dyrektor Działu HR
In 2020, 27% of Schréder employees were female

Różnorodność pracowników, we wszystkich jej aspektach (umiejętności, doświadczenie, wiek, płeć, kultura itp.), jest źródłem odnowy, innowacji i kreatywności. 
Zgodnie z celami ONZ postanowiliśmy skupić nasze wysiłki najpierw na zapewnieniu poszanowania różnorodności i równości płci, ponieważ jest to wciąż aktualny problem w całym społeczeństwie.

27% pracowników firmy Schréder to kobiety, z czego zaledwie 13% zajmuje stanowiska kierownicze lub menedżerskie. Dlatego zdecydowaliśmy się podjąć dodatkowe działania i zobowiązać się do zapewnienia, że do 2025 r. co najmniej 40% wszystkich nowo zatrudnionych osób będą stanowiły kobiety, aby stworzyć bardziej zróżnicowaną kadrę pracowniczą. Do 2030 r. chcemy zwiększyć odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych i innych stanowiskach menedżerskich do 20%.

Blank

Cel na 2025 r.

Założenia na 2030 r.

40% women in mangerial positions by 2030
kobiet zatrudnionych na nowych stanowiskachkobiet na stanowiskach kierowniczych

 

Poszanowanie praw człowieka

Odgrywamy ważną rolę w społecznościach, w których działamy, prowadząc firmę w sposób etyczny. Tego samego oczekujemy od naszych dostawców.

Johan Van de Velde - CFO - Schréder
Johan Van de Velde
Główny specjalista ds. prawnych
Blank space

Naszym celem jest bezpośrednia i pośrednia ochrona praw człowieka poprzez zapewnienie, że podmioty Schréder i ich łańcuch dostaw są bezpieczne, a pracownicy są traktowani z szacunkiem i godnością. W 2020 r. przyjęliśmy Kodeks postępowania Responsible Business Alliance (RBA) jako nasz standard w zakresie praw człowieka i wymagaliśmy od wszystkich dostawców naszej Grupy potwierdzenia przestrzegania i zgodności z tym standardem. Na koniec 2022 r. dostawcy reprezentujący 97% całkowitej wartości naszego łańcucha dostaw potwierdzili przestrzeganie Kodeksu RBA lub podobnych standardów.

Pod koniec 2022 r. wprowadziliśmy Kodeks postępowania dla dostawców Schréder. Określa on wymagania dotyczące wydajności społecznej i środowiskowej dla wszystkich dostawców Schréder.

Opracowaliśmy również system oceny ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem, który opisuje proces należytej staranności, który będziemy stosować do oceny naszych dostawców w odniesieniu do oczekiwanych standardów zrównoważonego rozwoju. Ten proces będzie obejmował ukierunkowane audyty w celu zapewnienia, że wymogi zrównoważonego rozwoju są odpowiednio spełnione. Naszym celem jest stopniowe wdrażanie tej metody oceny ryzyka, tak aby do 2030 r. wszyscy dostawcy Grupy zostali ocenieni pod kątem naszych standardów w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska.

 
Blank space

Cele na 2022 r.

Wyniki za 2022 r.

Założenia na rok 2030 r.

97% of Schréder suppliers adher to RBA standard

wartość łańcucha dostaw
objęta Standardem RBA
wartość łańcucha dostaw
objęta Standardem RBA
dostawców ocenionych pod kątem
ryzyka związanego ze
zrównoważonymi zamówieniami
   

 

 

  naruszeń standardów praw człowieka 
w naszym łańcuchu wartości
Schréder offers training programmes for all employees to develop their skill sets

Szkolenia i edukacja

Aby wspierać możliwości rozwoju naszych pracowników, Schréder oferuje szereg szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Programy te są zaprojektowane tak, aby spełniać określone potrzeby i cele poszczególnych osób, grup i działów, niezależnie od tego, czy chodzi o języki, umiejętności informatyczne czy obsługę wózków widłowych.

W 2022 r. w 27 krajach przeprowadzono około 1169 sesji szkoleniowych obejmujących szeroki zakres tematów.

Uruchomiliśmy również GoodHabitz, internetową platformę edukacyjną, która oferuje szeroką gamę kursów i programów szkoleniowych dla osób indywidualnych i organizacji, aby wspierać rozwój naszych pracowników w 2022 roku. Naszym celem jest przeszkolenie 90% uprawnionych pracowników w zakresie różnych angażujących tematów, takich jak zarządzanie i przywództwo, rozwój osobisty, komunikacja i inne.