Together for Our Future – Razem dla wspólnej przyszłości

Rola lidera rynku motywuje nas do wzięcia udziału w globalnej walce ze zmianami klimatycznymi. Jednocześnie pragniemy działać w duchu poszanowania rozwoju gospodarczego. Pomagamy społecznościom stawić czoła największym wyzwaniom, dbając bardziej o zrównoważone działania na całym świecie.

Werner de Wolf - Schréder CEO
Werner de Wolf
Prezes Zarządu – Schréder
Blank space

Together for Our Future – Razem dla wspólnej przyszłości

Od wielu pokoleń zrównoważony rozwój jest tematem bliskim sercu akcjonariuszy rodziny Schréder, co znajduje odzwierciedlenie w misji firmy. W 2019 roku sformalizowaliśmy to zobowiązanie, przeprowadzając naszą pierwszą ocenę dotyczącą zasad odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Na jej podstawie opracowaliśmy spójną, ogólnofirmową strategię zrównoważonego rozwoju, znaną pod nazwą „Together for our Future” – „Razem dla wspólnej przyszłości”. Projekt uruchomiliśmy na początku 2020 roku.

 Together for Our Future encompasses our sustainability strategy

Jest on skonstruowany wokół trzech osi obejmujących odpowiednie zadania w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju, którym nadaliśmy odpowiednie priorytety:

W 2022 r. przeprowadziliśmy dwa warsztaty dotyczące zrównoważonego rozwoju z przedstawicielami naszych kluczowych partnerów, aby wzmocnić naszą strategię zrównoważonego rozwoju. Nasza ocena uwzględniająca kwestie związane z tym zagadnieniem w 2022 r. potwierdziła trafność naszej strategii i umożliwiła nam dostosowanie założeń i celów trzech osi do:

  • podkreślenia naszej potrzeby pomagania klientom w zmniejszaniu śladu węglowego i budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • dostosowania naszych celów w zakresie redukcji śladu węglowego do założeń porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu;
  • uwzględnienie różnorodności i integracji we wszystkich jej formach.
     

Pobierz nasz Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2022

Blank

Zrównoważony rozwój w skrócie 2022

33%
zmniejszenie emisji CO2e (2022 w porównaniu do roku 2018)
90%
nowych produktów zaopatrzonych w etykietę Circle Light
32%
kobiet na stanowiskach kierowniczych (2025)
97%
dostaw zgodnych z zasadami RBA (2022)
Schréder's sustainability goals are in line with 10 of the UN's SDGs

Wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Firma Schréder jest zdecydowanym zwolennikiem realizacji celów ONZ (SDGs), ponieważ ich charakter oparty na działaniu jest zgodny z wartościami, którymi się kierujemy.

Określiliśmy dziesięć Celów Zrównoważonego Rozwoju, do realizacji których przyczyniamy się w największym stopniu poprzez własne działania oraz pracę na rzecz miast i metropolii na całym świecie. Stanowią one ramy naszej strategii zrównoważonego rozwoju, której celem jest budowanie dobrej przyszłości dla wszystkich.

Blank


Zrównoważony rozwój w codziennej działalności

Zrównoważony rozwój jest wpisany w naszą strategię, strukturę, procesy i kulturę. 
Kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju w codziennej działalności jest jedynym sposobem na osiągnięcie wymiernych i trwałych korzyści. 

BEKA Schréder regularly funds education for members of the local community

Szkolenie i edukacja 

Zawsze inwestowaliśmy w niezbędne narzędzia, szkolenia i wsparcie, aby umożliwić pracownikom rozwijanie umiejętności i skuteczne wdrażanie nowych technologii w branży oświetleniowej. Co roku, nasza wewnętrzna akademia szkoleniowa SKILL– zaprasza pracowników z całego świata i organizuje kursy online.

Wierzymy, że kwestią niezwykle istotną jest konieczność pogłębiania wiedzy, dlatego też nasze lokalne jednostki, takie jak Schréder BEKA w RPA, regularnie sponsorują kształcenie na uczelniach wyższych i zapewniają staże dla młodych ludzi. 

Schréder is continually implementing measures to improve health and safety for employees

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pracownicy to nasz największy kapitał. Jesteśmy zobowiązani do zagwarantowania bezpiecznego środowiska pracy, które zapewnia zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich pracowników. Stale oceniamy i wdrażamy nowe środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i osiągnięcie celu, jakim jest całkowite wyeliminowanie wypadków. 

W ramach naszego podejścia "ciągłego usprawniania", nasze zakłady produkcyjne zlokalizowane w Hiszpanii, na Węgrzech, Ukrainie i w Chinach posiadają certyfikat ISO 45001 i zamierzamy rozszerzyć ten certyfikat ISO na wszystkie nasze fabryki.

All Schréder lighting solutions are designed to last and to guarantee safety in public spaces

Ochrona klienta 

Na etapie projektowania nowych wyrobów dla inżynierów firmy Schréder kluczowe znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa. Oprócz zgodności z rygorystycznymi wymogami certyfikacji IEC 60598-1 i norm pochodnych, każdy produkt musi spełniać sprawdzone na przestrzeni czasu wewnętrzne standardy projektowe. 

Nasze procesy zapewniają bezpieczeństwo wszystkich naszych pracowników, poprzez instalatorów czy też ekip serwisujących produkty marki Schréder.