Rozwiązania gotowe do podłączenia: inteligentny rozwój, we własnym rytmie


Laurent Secretin - Product Manager & Lead Architect - Schréder Hyperion
Laurent Secretin
Product Manager & Lead Architect - Schréder Hyperion

Ponad połowa światowej populacji mieszka obecnie na obszarach miejskich, a ONZ przewiduje, że do 2050 r. 68% z nas będzie mieszkać w miastach. Jednocześnie tereny zurbanizowane odpowiadają za ponad 70% globalnej emisji CO2. Na całym świecie przedstawiciele władz miast oraz liderzy lokalnych organizacji promują wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań,  wdrażając inicjatywy na rzecz walki ze zmianami klimatu. Przyszłość będzie zależeć od działań podejmowanych już dziś. Wybór odpowiedniego oświetlenia może mieć w tej kwestii kluczowe znaczenie. 

Oświetlenie przestrzeni publicznej może mieć istotny wpływ na samopoczucie ludzi, aktywność gospodarczą po zmroku i wizerunek miasta. Wielu dużym ośrodkom miejskim już udało się zaoszczędzić energię dzięki przekształceniu infrastruktury oświetleniowej na rozwiązania LED. Aby jednak miasta były naprawdę inteligentne, potrzebują centralnych systemów zarządzania (CMS), takich jak Schréder EXEDRA

Przejście na system smart to ważne zobowiązanie, ale uważamy, że każde miasto rozważające wymianę oświetlenia powinno wybrać opcję, która w przyszłości ułatwi modernizację stosownych już produktów, kiedy będzie to konieczne. Właściciele projektów powinni zatem wybrać rozwiązanie typu connected-ready – gotowe do podłączenia. 
 

Czym są rozwiązania gotowe do podłączenia? 

Rozwiązania gotowe do podłączenia to doskonały wybór dla władz lokalnych, które pragną zmodernizować oświetlenie przechodząc na rozwiązania LED lub ulepszając istniejące systemy LED, ale nie chcą od razu w momencie wymiany infrastruktury instalować centralnego systemu zarządzania CMS. Mówiąc prościej, oznacza to, że oświetlenie uliczne connected-ready można będzie w prosty sposób podłączyć do systemu centralnego, jeśli i kiedy właściciel konkretnych rozwiązań zechce z takiego skorzystać – bez konieczności wymiany całej stosowanej już infrastruktury.   

Pod względem sprzętowym istnieją w tym zakresie dwie opcje. Jedną z nich jest zakup oprawy oświetleniowej gotowej do podłączenia, dostarczanej z odpowiednim gniazdem (NEMA lub Zhaga), do którego można w późniejszym czasie podłączyć sterownik. 

Connected-ready luminaires with a socket can be easily and quickly fitted with a node to go smart

Inną opcją jest zakup oprawy oświetleniowej już wyposażonej w sterownik niepodłączony jeszcze do CMS. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie natychmiastowe podłączenie nowo powstałej infrastruktury oświetleniowej, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek prac montażowych na miejscu, co przekłada się na oszczędności pod względem czasu i pieniędzy. 

Ponadto, oprawa oświetleniowa, która została zakupiona w wersji gotowej do podłączenia, może łatwo pobrać przypisane jej dane za pomocą systemu zdalnego zarządzania, takiego jak Schréder EXEDRA. Umożliwia to łatwe i ekonomiczne zarządzanie zasobami za pośrednictwem połączonych z systemem funkcji.
 

Więcej informacji, inwestycje na etapie późniejszym 

Inteligentne rozwiązania oświetleniowe mogą wykorzystywać technologie smart przekładające się na poprawę życia mieszkańców i łączyć się z innymi urządzeniami w celu wymiany danych. Inwestycja w nie jest jednak poważnym krokiem i istnieje wiele powodów, dla których urbaniści mogą rozważać modernizację infrastruktury oświetleniowej bez wdrażania całego systemu CMS. Przyszli użytkownicy rozwiązań CMS mogą na przykład chcieć sprawdzić, który system będzie najlepiej odpowiadał ich potrzebom. Mogą najpierw wdrożyć projekt pilotażowy, aby sprawdzić jego zalety, albo konsultować atuty konkretnych funkcji z innymi podmiotami, które już korzystają z danego rozwiązania.

Mogą chcieć prowadzić badania nad populacjami dzikich zwierząt, mając na uwadze raport Living Planet Report 2022, który wskazuje na średni spadek liczebności populacji dzikich zwierząt na świecie o 69% od roku 1970 r. Jak udowodniliśmy na przykładzie projektów realizowanych w Heidelbergu i w Galway, parametry podłączonego do sieci oświetlenia można łatwo dostosowywać pod względem temperatury barwowej i jasności.

Kwestią wymagającą rozważenia jest często odpowiednia alokacja środków z budżetu, w którym odpowiednie fundusze przeznacza się na modernizację oświetlenia, ale nie uwzględnia się jeszcze kosztów CMS. Technologia connected-ready oznacza, że instalacja oświetleniowa jest opracowana z myślą o rozwiązaniach wprowadzanych w przyszłości i może być dostosowana do przyszłych potrzeb bez konieczności realizowania dodatkowych, kosztownych prac.  
 

Nieograniczone możliwości

Oprawy mogą być wyposażone w sterownik, który nie został jeszcze aktywowany. Aby dowiedzieć się więcej na temat różnic między architekturą NEMA i Zhaga, pobierz nasz bezpłatny Raport dostępny tutaj. Mogą być również dostarczane z gniazdem dostosowanym do montażu sterownika w późniejszym terminie. W tym przypadku jest to proces bardziej skomplikowany niż standardowa aktywacja istniejących już sterowników, wymagający interwencji ręcznej. Jednak mimo wszystko takie rozwiązanie jest bardziej zrównoważone niż wymiana lub modernizacja niepodłączonych do sieci opraw oświetleniowych. 

Zespół Schréder dba o to, by Klient znajdował się w centrum wszystkich podejmowanych przez firmę działań. Proponujemy zatem również alternatywne rozwiązania do montażu sterowników na wysięgnikach lub słupach oświetleniowych, a nie na oprawie. Niekiedy mogą być one przydatne w przypadku projektów o szczególnych ograniczeniach ze względu na kwestie estetyczne/kontekst historyczny danego miejsca. W takim przypadku wymagana jest jednak obsługa i montaż manualny, który zajmuje więcej czasu, a samo rozwiązanie – co zrozumiałe – nieco bardziej rzuca się w oczy niż sterownik ukryty w oprawie.
 

Natychmiastowy dostęp do danych 

Gotowość do podłączenia oznacza, że gdy tylko sterownik zostanie włączony, dane są automatycznie importowane do systemu CMS, np. Schréder EXEDRA, co oznacza automatyczną weryfikację zasobów i automatyczne uruchomienie. Infrastruktura oświetleniowa może być wówczas monitorowana, poddawana konserwacji, sterowana i kontrolowana w optymalny sposób. 

When the luminaires connect to Schréder EXEDRA, it proceeds to an auto-inventory and auto-commissioning for immediate data

System oświetlenia podłączony do CMS zapewnia właścicielom infrastruktury nieskończone możliwości pod względem personalizacji systemu. Mogą oni zapewnić odpowiednie oświetlenie zawsze wtedy, gdy jest ono potrzebne, na przykład gdy w mieście odbywają się rozgrywki piłki nożnej, gdy wzrasta natężenie ruchu spowodowane objazdami i kierowaniem pojazdów z autostrad, czy też w sytuacji, kiedy poziom oświetlenia trzeba zmniejszyć ze względu na sezon lęgowy dzikich zwierząt zamieszkujących dany obszar. Ponadto CMS zapewnia dostęp do dokładnych informacji na temat możliwości zasobów i pomaga w planowaniu czynności konserwacyjnych oraz zarządzaniu cyklem życia produktów. Monitorowane jest również zużycie energii, co umożliwia podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących zrównoważonego planowania i oszczędności energii dla miasta w oparciu o dostępne dane. 
 

Rozwiązania gotowe do podłączenia – wybór zgodny z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym 

Zmiana oświetlenia bez konieczności wymiany opraw to ogromna zaleta dla miast, które pragną odegrać istotną rolę w osiąganiu celów związanych z zapobieganiem zmianom klimatu. Infrastruktura connected-ready to element doskonale wpisujący się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

Po pierwsze, po podjęciu decyzji o podłączeniu systemu oświetleniowego nie są potrzebne żadne nowe oprawy. Po podłączeniu, system zarządzania zasobami zapewnia wysoką trwałość infrastruktury. Żywotność zasobów jest dłuższa, ponieważ wadliwe części można naprawiać lub modernizować na miejscu bez konieczności wymiany oprawy oświetleniowej. A po kilkunastu latach prosta wymiana samych sterowników umożliwi modernizację instalacji oświetleniowej bez konieczności wymiany wszystkich urządzeń oświetleniowych. 
 

Skontaktuj się z nami, aby omówić kwestię oświetlenia ulicznego gotowego do podłączenia do sieci
 

Decyzja dziś, korzyści już jutro 

Zarówno Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jak i inicjatywy krajowe, takie jak plany w zakresie dekarbonizacji obowiązujące w Wielkiej Brytanii czy francuskie przepisy mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia światłem, stawiają przed władzami lokalnymi restrykcyjne wymagania pod względem oszczędzania energii i zmniejszania śladu węglowego. Miasta mają również dążyć do tego, by będąca w ich posiadaniu infrastruktura stanowiła element gospodarki o obiegu zamkniętym. Oświetlenie może odegrać ważną rolę w osiągnięciu tych celów.

Władze miast, planiści i projektanci oświetlenia, inwestując w nowe oświetlenie mogą dokonywać wyboru produktów z ogromnego wachlarza rozwiązań. Niezależnie jednak od tego, jakie oprawy, systemy i rozwiązania zostaną uwzględnione w projekcie, jedna decyzja powinna być wyjątkowo prosta i oczywista: wybór rozwiązania connected-ready – gotowego do podłączenia. 

Oznacza to, że oświetlenie uliczne może stać się częścią inteligentnego systemu przy minimalnych kosztach i zerowej (lub minimalnej) interwencji w zakresie prac wykonywanych manualnie. Warto jednak podjąć ją już dziś bez względu na elastyczność stosowania rozwiązań dostępnych w przyszłości. 

O autorze

Laurent dołączył do zespołu Schréder w roku 2012. Ma duże doświadczenie w zakresie inżynierii elektronicznej, rozległą wiedzę na temat czujników i wykazuje głębokie zrozumienie kwestii technicznych. Kierował badaniami komponentów elektronicznych i pracami nad rozwojem produktów, gdy w branży oświetleniowej pojawiły się rozwiązania LED i systemy sterowania. Obecnie pracuje w naszym Smart City Centre of Excellence, koncentrując się w szczególności na połączonym świecie IoT i wypełnianiu luki między technologią a konkretnymi zastosowaniami. 

Kontakt z Laurentem na LinkedIn