Fundusz Schréder Together Fund

Strategia Together for our Community odzwierciedla misję firmy, by towarzyszyć lokalnym społecznościom w ważnych chwilach w przestrzeni publicznej, zapewniając bezpieczeństwo, komfort i ekologiczne rozwiązania.

W ramach działań związanych z realizacją Celu 11 Zrównoważonego Rozwoju opracowanego przez ONZ, regularnie wspieramy miasta we wdrażaniu rozwiązań oświetleniowych, które poprawiają bezpieczeństwo użytkowników na skrzyżowaniach oraz chronią lokalną faunę i florę.

Na przestrzeni lat przekazywaliśmy również bezpłatnie oświetlenie uliczne na rzecz ubogich społeczności, poprawiając tym samym jakość życia ich mieszkańców, oraz wspieraliśmy tereny dotknięte klęskami żywiołowymi. 

W roku 2021 r. wraz z rodziną Schréder podjęliśmy decyzję, by pójść o krok dalej i bardziej ustrukturyzować działania filantropijne firmy  poprzez utworzenie we współpracy z Fundacją Króla Baudouina globalnego funduszu pod nazwą Schréder Together Fund.

Schreder Together Fund logo 2023

Jego celem jest współpraca z organizacjami non-profit tak, by wspierać społeczności, w których żyjemy i funkcjonujemy poprzez:

  • ochronę ich mieszkańców i uczestników ruchu drogowego;
  • poprawę oświetlenia lub bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej lub prywatnej (parki, obiekty sportowe, szpitale, szkoły itp.) w miejscach szczególnie zagrożonych;
  • promowanie przedsiębiorczości wśród młodych obywateli z obszarów mniej uprzywilejowanych;
  • ochronę środowiska i działania zapobiegające zmianom klimatu;
  • pomoc w szkoleniu studentów inżynierii i technologii oraz profesjonalistów w społecznościach mniej rozwiniętych pod względem gospodarczym.

Pracownicy firmy Schréder angażują się w działania funduszu i mogą zgłaszać sugestie, które pomogą nam podjąć decyzję o wyborze projektów objętych wsparciem. 

W roku 2022 fundusz udzielił wsparcia następującym organizacjom i stowarzyszeniom:

YouStart, an association helped by the Schréder Together Fund

YouthStart (Belgia)

YouthStart wspiera młodych ludzi, którzy nie ukończyli nauki, tak by mogli nabrać pewności siebie i poznać, czym jest duch przedsiębiorczości. Dzięki uczestnictwu w krótkich, intensywnych sesjach szkoleniowych odkrywają pełen potencjał własnych możliwości i odzyskują kontrolę nad swoim życiem i przyszłością.

Be.Face, an association helped by the Schréder Together Fund

Be.Face (Belgia)

Be.Face to sieć firm, które współpracują ze sobą w celu wspierania integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej. Przyczyniają się one do sukcesu zawodowego tychże osób poprzez konkretne działania lokalne i współpracę z lokalnymi podmiotami. Celem działalności Be.Face jest kampania na rzecz integracji w miejscu pracy, stworzenie możliwości rozwoju zarówno dla studentów, jak i osób poszukujących pracy.

Petrykiv Regional Municipal Children's Boarding House has received support from the Schréder Together Fund

Petrykiv Regional Municipal Children's Boarding House [Internat dla dzieci w regionie Petryków] (Ukraina)

Internat ten przyjmuje dzieci niepełnosprawne lub pochodzące z obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarczych, oferując im formalną edukację, integrację, rehabilitację i pomoc społeczną. System oświetlenia zewnętrznego wokół internatu nie działał prawidłowo, w wyniku czego nocą otoczenie obiektu nie było bezpieczne. Instalacja wymagała wielu zabiegów konserwacyjnych. Aby wesprzeć tę organizację, Schréder Together Fund zapewni nowe oświetlenie zewnętrzne z bardziej zrównoważoną technologią oświetleniową LED. 

Matolweni Early Childhood Development Centre has received support from Schréder Together Fund

Matolweni Early Childhood Development Centre [Centrum rozwoju dla najmłodszych w Matolweni] (RPA)

Centrum zostało wybudowane w sposób zrównoważony przez lokalną społeczność z materiałów pochodzących z recyklingu, zakupionych od zbieraczy odpadów z wysypiska. Ośrodek prowadzony jest przez lokalne kobiety i zapewnia pożywienie oraz dostęp do edukacji dla najbiedniejszych dzieci w RPA. Centrum jest również ośrodkiem szkoleniowym dla ubogich kobiet z Matolweni, organizując zajęcia z obsługi komputera i szycia.
Fundusz Schréder Together dostarczy nowe oświetlenie do tego obiektu. 

Schréder Together Fund donated solar lighting to the community in Mukumbani Village

Wioska Mukumbani (RPA)

Projekt ten stanowi hołd dla spuścizny Wimpie Ludwicka, byłego dyrektora generalnego BEKA Schréder w RPA, który zmarł 6 sierpnia 2021 roku. Wioska położona jest w obszarze, w którym nie ma odpowiedniej instalacji oświetleniowej, borykającym się z problemem poważnych przestępstw i nadużyć. Realizowany projekt ma dwa cele:

  • zapewnienie oświetlenia solarnego w miejscach, w których nie ma elektryczności,
  • umieszczenie opraw oświetleniowych w obszarach, w których dostępne jest zasilanie elektryczne.

Projekt zyskał poparcie polityczne oraz aprobatę lokalnych władz Vhavenda w osobie Kennedy Tshivahse i Mashudu Tshivahse. Konserwacją instalacji oświetleniowej zajmą się władze lokalne Gminy Thulamela, które powołają także zespół odpowiedzialny za instalację opraw i komponentów.