Włocławek – miasto korzystające z technologii smart

Inteligentne rozwiązanie oświetleniowe to bezpieczniejsze drogi, a jednocześnie oszczędność energii i mniejsze koszty

Włocławek jest jednym z najstarszych miast w Polsce, które na stałe zapisało się na kartach historii. Mieszkańcy mogą korzystać tu z wielu parków i spędzać czas w licznych muzeach. Mając na uwadze charakter miejsca, lokalne władze patrzą w przyszłość i pragną stworzyć inteligentną, zrównoważoną przestrzeń, która łączy w sobie to, co nowe, jak i to, co pozostało z przeszłości. Wdrażają one szereg inicjatyw mających na celu poprawę infrastruktury i usług publicznych, a w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności miasta jako miejsca doskonale sprawdzającego się w kategoriach obszaru do życia, pracy, zwiedzania i inwestowania. 

W ramach opracowanego planu działania władze lokalne zdecydowały się na przebudowę oświetlenia publicznego w całym mieście z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii. 

Bezpieczeństwo po zmroku

Przez cały rok konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, rowerzystom i kierowcom. Dzięki przejściu na oprawy LED miasto znacznie podwyższy jakość oświetlenia na drogach poprzez zapewnienie jaśniejszego, białego światła, które poprawia widoczność zwłaszcza na newralgicznych skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Bardziej energooszczędne lampy o dłuższej żywotności niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań zmniejszają również zużycie prądu. 

Dane, które można dobrze wykorzystać

Dla władz lokalnych priorytetem było dysponowanie inteligentnym systemem oświetlenia, który umożliwiłby:

  • dalsze ograniczenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie śladu węglowego
  • przewidywanie wszelkich potencjalnych awarii w celu optymalizacji prac konserwacyjnych i zminimalizowania zakłóceń dla kierowców
  • monitorowanie oświetlenia, z myślą o śledzeniu postępów w realizacji zakładanych celów.

Ponieważ miasto wyznacza cele dotyczące zmniejszenia zużycia energii i uzyskania neutralności węglowej, kluczowe znaczenie ma uzyskanie rzeczywistych danych. Dzięki nim w przyszłości możliwe będzie dostosowanie sieci oświetlenia ulicznego w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie, dopracowanie strategii oraz realizacja wyznaczonych celów. 

Inteligentne rozwiązanie oświetleniowe

Władze miasta Włocławek poszukiwały partnera, który mógłby dostarczyć rozwiązanie spełniające wszystkie obecne wymagania, ale również takie, które sprostałoby wyzwaniom przyszłości. Zdecydowano się na oprawy IZYLUM obsługiwane za pomocą platformy sterowania Schréder EXEDRA.

Wysoce wydajne i ekonomiczne oprawy IZYLUM zwiększyły widoczność, postrzeganie kolorów i podwyższyły komfort z perspektywy wszystkich użytkowników dróg, jednocześnie zmniejszając o 40% zużycie energii. Ponadto, oprawa ta kieruje światło na drogę, dzięki czemu nie rozprzestrzenia się ono na boki, co chroni faunę i florę wzdłuż poboczy oraz nie wpływa niekorzystnie na widok nieba nocą.

Sterowane z poziomu platformy Schréder EXEDRA oprawy IZYLUM będą ściemniane w nocy, gdy ruch jest stosunkowo mały. W ten sposób zastosowane rozwiązanie obniży jeszcze bardziej zużycie energii. Władze lokalne uzyskają także dokładniejsze informacje na temat zużycia energii, co pozwoli im udoskonalić strategię oświetleniową na nadchodzące lata.

System powiadamia również urząd miasta o każdej usterce, dzięki czemu pracownicy mogą zdiagnozować problem nie wstając od biurek. Mogą oni ze swojego stanowiska przekazywać stosowne informacje technikom, aby ci byli w pełni przygotowani, gdy udadzą się na miejsce w celu przeprowadzenia interwencyjnych prac konserwacyjnych.

Bezpieczniejsze, inteligentniejsze i bardziej zrównoważone drogi

Na istniejących słupach oświetleniowych dotychczasowe rozwiązania zastąpiono niemal 2,3 tys. energooszczędnymi oprawami IZYLUM, tak by zminimalizować koszty i ewentualne zakłócenia.

Władze lokalne są bardzo zadowolone z nowej sieci oświetleniowej, która poprawiła bezpieczeństwo na drogach w całym mieście, umożliwiając jednocześnie zwiększenie wydajności operacyjnej, obniżenie kosztów i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.  

W przyszłości będą one w stanie zintegrować i kontrolować inne inteligentne obiekty montowane na ulicach, takie jak czujniki IoT, kamery, a nawet punkty dostępu. Ma to na celu ułatwienie i usprawnienie codziennego życia tych, którzy mieszkają i pracują w mieście, przy jednoczesnej maksymalizacji zasobów.

DK91
Wloclawek
Polska

Customer

Gmina Miasto Włocławek