Elastyczne systemy, lepsze funkcjonowanie miast: Schréder EXEDRA – rozwiązanie wykorzystujące przyszłościową technologię FutureProof

Jonathan Budai - Smart Cities Expert
Jonathan Budai
Ekspert ds. inteligentnych miast w krajach Beneluksu

Miasta to złożone struktury, w których ludzie, budynki i idee spotykają się, aby budować przyszłość. Dzięki inteligentnemu oświetleniu można lepiej oświetlić chodniki i drogi, tak, by stały się one bezpieczniejsze, zapewnić dobrą widoczność dla służb ratowniczych i wyposażyć miasto w infrastrukturę umożliwiającą montaż czujników, które mogą usprawnić świadczenie usług.  

Czas pokazał, że najlepszą praktyką jest łączenie komponentów oświetlenia za pośrednictwem centralnego systemu zarządzania (CMS). Oprogramowanie sterujące umożliwia tworzenie lepszych i efektywniejszych harmonogramów oświetlenia, zapewnia oszczędność energii i dostosowanie oświetlenia do potrzeb otoczenia. Sukces tych platform zależy od ich możliwości stawiania czoła pojawiającym się wyzwaniom oraz od tego, jak ewoluują wraz z rozwojem technologii. Najbardziej przyjazne do życia, nowoczesne miasta wymagają oświetlenia sterowanego z poziomu elastycznej i niezawodnej platformy internetowej, takiej jak Schréder EXEDRA. 

Przyjmując kompleksowe i gotowe na przyszłość rozwiązania, organizacje, przedstawiciele instytucji rządowych i osoby prywatne mogą zapewnić, że ich strategie, procesy, plany i systemy będą nie tylko skutecznie radzić sobie z pojawiającymi się problemami, ale będą także elastyczne i dobrze przygotowane na przyszłe zmiany i rozwój.   

Zespół Schréder zaprojektował system Schréder EXEDRA – proste, modułowe, oparte na automatyzacji rozwiązanie, odporne na czynniki zewnętrzne i oczywiście niezawodne. Tak właśnie powinien wyglądać każdy tego typu system dostępny na rynku. Na tym blogu przyjrzymy się, co oznacza słowo „odporność” w odniesieniu do inwestowania w inteligentny system oświetlenia publicznego.  
 

Łączność za pomocą oświetlenia 

Prawdziwie elastyczny system jest otwarty, interoperacyjny, zakłada podejście holistyczne, zapewnia dokładność, jest  skalowalny i sprawdzi się w przyszłości. Schréder EXEDRA umożliwia bezproblemowe korzystanie z innego oprogramowania i sprzętu. Ta w pełni interoperacyjna platforma może współpracować z szeroką gamą opraw oświetleniowych, sieci i systemów, w tym także ze starszymi zasobami.   

Firma Schréder jest członkiem konsorcjów branżowych uCIFI, TalQ i Zhaga, gdzie wiele podmiotów sektora inteligentnych miast wspólnie angażuje się w dostarczanie rozwiązań umożliwiających pionową i poziomą integrację Internetu Rzeczy (IoT). Począwszy od elementów podstawowych (sprzęt) po język (model danych) i inteligencję (algorytmy), najbardziej elastyczne systemy opierają się na wspólnych i otwartych technologiach.  

Inteligentne miasto to otwarty ekosystem, do którego należy podchodzić holistycznie. Dzięki systemowi Schréder EXEDRA użytkownik nie musi korzystać z  wyrobów tylko jednego dostawcy, ale w prosty sposób może również wdrożyć rozwiązania innych producentów. W tym sensie otwartość jest przyszłościowa, ponieważ umożliwia integrację i wdrażanie innych powiązanych aplikacji IoT. Zespoły CMS Schréder mają również bogate doświadczenie we współpracy z innymi dostawcami i opracowywaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb każdego miasta. 

Schréder EXEDRA is powered by Microsoft Azure, which delivers exceptional resilience and fault tolerance


Szybka regeneracja i powrót do gry: elastyczność na co dzień 

Oświetlenie uliczne jest usługą podstawową i w wielu krajach klasyfikowane jest jako infrastruktura krytyczna. Kiedy światła gasną, mieszkańcy szybko wyrażają swoje niezadowolenie. Schréder EXEDRA zapewnia codzienne tworzenie kopii zapasowych krytycznych danych i telemetrii. System wyposażony jest również w mechanizmy automatycznego ponawiania operacji, które inteligentnie obsługują błędy i przejściowe awarie, automatycznie powtarzając nieudane operacje, aby zapewnić bezproblemowe działanie i brak negatywnych wrażeń po stronie użytkownika. 

Schréder EXEDRA działa na platformie Microsoft Azure, która zapewnia wyjątkową odporność ogólną oraz odporność na awarie. Azure obejmuje redundancję strefową i regionalną, a zatem nawet w obliczu awarii infrastruktury nasza platforma zachowa sprawność, będzie działać i pozostanie w wysokim stopniu dostępna.

Utrzymanie elastycznej platformy internetowej wymaga dokładnego testowania i przygotowania na najgorsze scenariusze. Zespół Schréder przeprowadza regularne, oparte na audytach ćwiczenia odzyskiwania danych po awarii, co pozwala nam identyfikować i eliminować potencjalne słabe punkty. A w przypadku jakichkolwiek nieoczekiwanych problemów, zautomatyzowany mechanizm wycofywania umożliwia systemowi Schréder EXEDRA płynny powrót do stabilnej wersji.
 

Elastyczne, adaptacyjne, wydajne rozwiązanie oświetleniowe dla obserwatorów gwiazd 

Elastyczność to słowo kluczowe i dotyczy to również oświetlenia. Przyjrzyjmy się rozwiązaniom stosowanym we francuskim ośrodku narciarskim La Mongie, gdzie zlokalizowane jest również obserwatorium Pic du Midi, położone niemal 3000 metrów nad poziomem morza. Celem rady miasteczka było mniejsze zużycie energii, ale także zaspokojenie potrzeb zarówno narciarzy, jak i astronomów pod względem prawidłowego oświetlenia.  

Inżynierowie z firmy Schréder wspólnie z władzami kurortu opracowali rozwiązanie, dzięki któremu zużycie energii spadło o 40%, przy jednoczesnym zwiększeniu strumienia świetlnego. Dzięki zastosowaniu systemu Schréder EXEDRA mieszkańcy La Mongie i narciarze mogą przechadzać się dobrze oświetlonymi uliczkami po zamknięciu stoku, a pracownicy obserwatorium – bez problemu obserwować gwieździste niebo nocą. W roku 2018 projekt został wyróżniony nagrodą Exemplary Lighting Trophy dla oświetlenia publicznego, przyznawaną przez Francuskie Stowarzyszenie Oświetleniowe (AFE). Odporność systemu sprawia, że nie ma przerw w oświetleniu. Czas na przerwę i odpoczynek mogą mieć jedynie wczasowicze.

Schréder EXEDRA provides a resilient smart lighting system for La Mongie


Kwestia skali 

Nie ma dwóch takich samych miast. Wiemy również, że „żaden dzień się nie powtórzy”. Schréder EXEDRA natychmiast reaguje na zdarzenia, takie jak nagłe zwiększenie ruchu użytkowników, zwiększone obciążenie określonych funkcji lub inne sytuacje, które klient chce uwzględnić w projekcie. Odpowiedź skalowana jest automatycznie w oparciu o przychodzące zdarzenia lub elementy wyzwalające, co oznacza, że platforma CMS w sposób dynamiczny udostępnia dodatkowe zasoby.  

Oprócz automatycznego skalowania opartego na zdarzeniach, wykorzystujemy również automatyczne skalowanie oparte na zasobach, aby obsłużyć przewidywany wzrost ruchu lub obciążenia. Poprzez ciągłe monitorowanie wykorzystania procesora, pamięci i przepustowości sieci, system Schréder EXEDRA dostosowuje alokację zasobów w celu utrzymania optymalnej wydajności. W okresach niższego popytu system zmniejsza obciążenie zasobów, aby zoptymalizować efektywność kosztową bez negatywnego wpływu na wydajność.  

Wiele opraw oświetleniowych jest obecnie sprzedawanych jako rozwiązania gotowe do podłączenia, co oznacza, że miasta mogą dodawać je do dowolnego systemu CMS, który wybiorą w miarę rozwoju, zmian i modernizacji przestrzeni. Przygotowanie na przyszłość oznacza przewidywanie i możliwość reagowania na pojawiające się trendy, wyzwania i możliwości. Wiąże się to z rozpatrywaniem długoterminowych implikacji i skutków podejmowanych decyzji i realizowanych strategii, a nie z koncentrowaniem się wyłącznie na bieżących potrzebach. 

Przyszłościowe rozwiązanie jest elastyczne i można je dostosować do zmieniających się okoliczności, technologii i wymagań. Może ewoluować i zapewnia skalowalność w górę lub w dół, aby dostosować się do wzrostu, nowych wymagań lub nieprzewidzianych zdarzeń. Może rozwijać się wraz z nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w inteligentnym mieście i przestrzeni IoT oraz wykorzystywać je w celu optymalizacji procesów, poprawy wyników i stawiania czoła przyszłym wyzwaniom. 
 

Elastyczny, wytrzymały, gotowy do wdrożenia system  

Przyjrzyjmy się przyszłościowemu rozwiązaniu, które uwzględnia szerszą perspektywę. Schréder EXEDRA można odpowiednio dostosować, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ zmian klimatycznych, ograniczenia zasobów i inne czynniki środowiskowe. Otwarte, interoperacyjne i skalowalne sieci oświetleniowe typu plug-and-play odgrywają kluczową rolę w budowaniu inteligentnego miasta. Ich odporność przekłada się na korzyści społeczne, środowiskowe i ekonomiczne dla mieszkańców oraz istotne korzyści operacyjne i finansowe dla władz miejskich. 

Schréder EXEDRA to elastyczna, opracowana z myślą o przyszłości platforma internetowa. Korzysta z jasno określonych zasad codziennego tworzenia kopii zapasowych, silnych mechanizmów ponawiania prób, bezpiecznej chmury zapewnionej przez Microsoft, audytów odzyskiwania po awarii, w pełni zautomatyzowanych wdrożeń i zautomatyzowanych cyklów życia produktów. Solidna i niezawodna platforma internetowa, która dostosowuje się do nowych technologii i zapewnia nieprzerwaną działalność biznesową, umożliwia miastom, miasteczkom i wsiom zmianę oświetlenia bez konieczności wymiany całej infrastruktury oświetleniowej. 

Więcej szczegółów dotyczących znaczenia kwestii odporności przedstawiliśmy w naszej Raporcie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferty Schréder EXEDRA, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym
 

O autorze 
Jonathan, prawdziwy maniak technologii, pasjonuje się światem uczenia maszynowego i technologii sztucznej inteligencji. Współpracuje z naszymi klientami w regionie Beneluksu, wykorzystując swoje doświadczenie w zakresie najnowszych osiągnięć technologicznych. Doradza i opracowuje metody, które umożliwiają odblokowanie i wykorzystanie ogromnego potencjału rozwiązań stosowanych w inteligentnych miastach. Zarządzał i pracował przy realizacji wielu różnych przedsięwzięć, począwszy od małych projektów pilotażowych po szeroko zakrojone projekty infrastrukturalne.

Połącz się z Jonathanem na LinkedIn.